Du học Vương quốc Anh? Bắt đầu từ đâu?

Du học Vương quốc Anh? Bắt đầu từ đâu?

Câu chuyện từ đâu Mai nghĩ về nước Anh, rồi đi Anh chắc kể 101 đêm cũng không hết nên thôi vào chuyện chính ha. 1. Thông tin du học Vương quốc Anh tìm ở đâu? - Google: Dĩ nhiên đây là trang mẹ thiên hạ rồi chỉ cần gõ keyword là tất cả thông [...]

Manchester on windy days

Manchester on windy days

Manchester would not be a destination for my Spring journey around the United Kingdom in 2017, did my friend not want to visit his cousin living in Manchester. The metropolitan borough has long been famous worldwide for its football industry, most notably 'The Red Devils' Manchester United and 'The Citizens' Manchester City football clubs. In [...]